از پیشرو ترین موسسات جهان که در آموزش، حمایت مالی و علمی و مشاوره

تحقیقاتی پژوهش های مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران باستان فعال است

 

مؤسسه مطالعات

تمدن و جامعه ایران باستان

ما برای پیشبرد پژوهش های تاریخی، فرهنگی و باستان شناسی درباره ایران باستان تلاش میکنیم

Close Menu
×
×

Cart